Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Politik är klass!

ramqvist.jpg
Stulet från Internationalen. Katrine Kielos har också dissat Karolina Ramqvist.
———————————————

Kändisskribenten Karolina Ramqvist må ha satt den gamla getabocken Ulf Lundell på plats under svensk feminisms ”tredjevåg” i slutet på 90-talet. Och alla vi generationssystrar jublade för att hon på ett coolt och självsäkert sätt gjorde upp med den där typiska nedlåtande gubbslemstonen som han representerade.

Tyvärr har hon inte upprätthållit samma kämparanda, och man kan inte hylla en gammal hjälte på grund av gamla meriter. Nuförtiden verkar Karolina Ramqvist ha vänt ryggen helt åt vänstern, trots att hon är chefredaktör för vänstertidskriften Arena.

I senaste numret finns nämligen två märkliga artiklar av Karolina Ramqvist. I den ena kommenterar hon den så kallade ’väskdebatten’ där hon klagar på moraliska pekpinnar som ger sig på “kvinnors symboliska frigörelse- och makthandlingar” (läs: shopping). Är det något som utmärker den moderna Sex-and-the-city-feminismen som dagens mediala popskribenter-goes-samhälle ofta sällar sig till, är det just rätten att få konsumera. Att köpa upp sig till jämställd position. Den mest frigjorda kvinnan är den med flest skor.
Vidare skriver hon att ”projektet att återupprätta klass som den enda parametern är lönlöst”. Vad hon menar är att hon som individ inte har något intresse av det. Och det är väl inte så märkligt påstående med tanke på att Karolina Ramqvist sitter på chefredaktörsstolen för en av Sveriges största tidskrifter. Vänster eller inte, det klart att det är lönlöst att tala om klass för en liberal individualist som uppenbarligen inte har den minsta förankring i vänsterrörelsen.

Hennes andra artikel i tidskriften har temat att vara i politisk opposition. Där utvecklar hon sin negativa hållning till klassbegreppet. I korta drag kan man förklara det såhär: Karolina Ramqvist gillar den så kallade identitetspolitiken. I den skräddarsyr var och en sin egen kombination av ”identiteter”, låt säga: lesbisk + asiat + blind… och kämpar för just dem, för sig själv. Någon vilja till samarbete med dem man bara delar en enskild identitet med – låt säga: arbetare eller kvinna – finns inte. Således bör ingen solidaritetstanke uppmuntras, för alla är olika individer som aldrig kan eller bör enas i ett kollektiv. Någons särskilda önskemål på en specifik sorts respekt körs över då.
Hennes andra invändning är att alla som kräver aktion och konkret handling, är teori- och vetenskapsfientliga och därmed bakåtsträvande och banala. Karolina Ramqvist gör således anspråk på att vara själv intellektuellt teoretiskt avancerad och vägrar ”dissa det komplexa” (som är gatuspråk för att förneka sådant som är krångligt).
Det lustiga i sammanhanget är att Karolina Ramqvists artikel är helt teorilös.

Vidare skriver hon att är less på att höra att ”vi måste tala om klass, typ” och går till mottattack: ”Men ok, öppna ögonen då: det skrivs om klass och det talas om klass” och sedan hänvisar hon till de aktuella romaner som beskriver enskilda kvinnors liv och klassresor, som till exempel Susanna Alakoskis Svinlängorna. Hon nämner även Susanna Popovas reportagebok Överklass.
Som om dessa individuella berättelser vore essensen av vänsterns klassanalys. Som om en enad kamp för omfördelningspolitik härmed är överflödig. Som om vi alla borde andas ut: ’Tack Popova för din bok om överklassen, nu behöver ingen förfördelad människa vara missnöjd mer.’
Karolina Ramqvist tillber en vetenskaplig tradition av intellektuellt teoretiserande i sakfrågor, men för själv ett resonemang som är så anti-intellektuellt så man skäms. Att hon dessutom direkt tar avstånd från det aktiva handlandet som politisk praktik, gör att hon verkligen sätter sig mellan två stolar.

Klassperspektivet är och förblir vad vänsters hela ideologi bygger på. Det är bara pinsamt att någon med sådant förakt för kollektivet ens representerar vänsterrörelsen. Finns det ingen gräns för hur högervridna åsikter en uttalad vänstertidskrift får uttrycka? Borde inte typ presstödet ryka eller nåt? Annonsörer dra in sin pengar? Och finns det ingen seriös teoretiker en verklig intellektuell alltså, som kan ryta till att Karolina Ramqvist definitivt inte hör hemma i deras lag heller?

———————————————
Andra bloggar om: , , , , ,

Annonser

sakinemadon.jpg

Stulet från Osäkrade Studenter
———————————————
Om studenter inte har bröd, kan de väl äta bakelser?

Sakine Madon ägnar i dagens City hela sin krönika åt Osäkrade studenter och våra krav. Det går inte att låta bli att fascineras över borgarklassens diskreta charm. Om studenter inte har råd med kollektivtrafik, så kan de väl cykla från Upplands väsby eller Farsta till Universitetet. Det finns ju inget som är gratis, berättar Sakine, medan hon i nästa andetag tycker att studenter redan kan få vilken litteratur de vill gratis på bibliotek.

osak2.jpg

Det är inte det att vi inte tycker att Sakine är lustig – inte alls- i själva verket förgyller hon ofta vår vardag med sin fascinerande oförmåga att förstå de enklaste resonemang. Men i längden blir det lite tröttsamt med denna ”det viktigaste är inte att ha en analys, det viktigaste är att ha en åsikt” som nu är legio bland Timbros hovnarrar.

Sakine förstår nästan ingenting, så vi kan väl passa på att förklara en smula.

”Vi kräver rätten att studera på heltid”. Det är inte särskilt invecklat, våra kurser och program kräver av oss att vi ska studera på heltid, så vi vill att det också ska vara möjligt att göra det, oberoende av om man har rika föräldrar, goda kontakter eller är allmänt lyckligt lottad. För att det ska vara möjligt att studera på heltid så måste man ha ett studiemedel som det går att överleva på. Att vara student idag är att vara fattig, så enkelt är det. Hur vansinnigt det än må låta så följer inte studiemedlet konsumentprisindex, det innebär alltså att studenter blir fattigare och fattigare för varje år som går. Det är dock inte så att studenter behöver äta mindre idag än för femton år sedan, snarare så stiger även priserna på det mest nödvändiga för studenter. Bostadspriserna skenar iväg, och med en borgerlig regering så har det som tidigare mest var sorgligt nu tagit en absurd vändning då allmännyttan säljs ut och ger plats för lyxrenovering av bostadsrätter, samtidigt som slopade ränteavdrag helt avbrutit byggandet av hyresrätter. Trots större möjligheter än någonsin förr att göra kurslitteratur tillgänglig så ser vi högre priser, ökade kontroller vid kopieringsmaskinerna och ständigt ökade kurspaket av böcker som studenter tvingas köpa för att sen finna att kollegiet ”uppdaterat” böckerna till nästa termin och därmed förstört andrahandsmarknaden. Matförsäljningen på universiteteten domineras alltmer av 7/11, pressbyråer och andra franchises som har ekonomiska möjligheter att betala monopolhyrorna men som säljer dålig mat till dyra pengar. För de som har tid och möjlighet att göra lunchlådor så är det en ständig kamp om de få microvågsugnar som finns.

Men som sagt, studenter måste överleva, så de jobbar extra. De är villiga att jobba extra till nästan vilket pris som helst, och detta är givetvis en tacksam marknad för diverse bemanningsföretag som tjänar grova pengar på studenternas allt sämre situation. På det sättet får vi en privatiserad utbildning som skiktas i de studenter som har pengar hemifrån eller goda kontakter och därmed kan studera heltid eller få jobb som knyter an till deras utbildning, och en annan grupp av studenter som måste välja bort föreläsningar för att jobba på lager utan anställningstrygghet och därmed försämrar sin möjlighet att någonsin få en bättre position på arbetsmarknaden. Eftersom alla studier visar att fattigdom är ärftligt så befästs den här utvecklingen alltmer då arbetarklassen kommer in på universiteten och snabbt får veta sin plats.

Så, i ljuset av detta är våra krav högst rimliga, vi kräver rätten att få studera på heltid- för alla. Det mest solidariska och kollektiva sättet att göra detta möjligt är att garantera tillgången till det som krävs för att studera. T.ex.

• Ett studiemedel som följer konsumentprisindex. Vill man jobba extra så ska man givetvis få alla möjligheter att göra det, men det ska vara ett val och inte ett tvång. Om kravet är heltidsstudier så ska rätten också vara det.
• Att garantera ett exemplar av varje kursbok per studerande i biblioteket, att material görs tillgänglig elektroniskt, att uppdateringar av böcker görs tillgängliga på ett sätt som inte kräver att man köper en helt ny bok.
• En bostadspolitik som bygger hyresrätter som ungdomar har råd med, inte bostadsrätter för de rikaste.
• Facklig representation som säkerställer att de arbeten som delas ut av bemanningsföretagen har kollektivavtalsenliga villkor.¨
• Studentinflytande över det material som ska ingå i kurserna och examinationsformerna, dagens ekonomiska hets ställer studenter och lärare mot varandra och omöjliggör en konstruktiv dialog

Dessa krav är tämligen självklara och är i längden det mest samhällsekonomiskt gångbara. Sakine ifrågasätter om någon av oss läser ekonomi, och hon är välkommen att debattera det samhällsekonomiskt effektiva i ett skattesubventionerat låglöneproletariat som minskar den allmänna utbildningsnivån i Sverige. Den svenska ekonomin har alltid varit beroende av en hög nivå på utbildningen, men dagens situation riskerar att vara en återgång till ett starkt skiktat klassamhälle där några utbildas till ekonomer eller direktörer, medan resten får hålla sig till samma arbete som deras arbetarklassföräldrar haft. Rationaliseringseffekten förstörs då företag med låg produktivitet kan anställa människor till ovärdiga löner; varför ska företag som sköts dåligt få konstgjord andning och kunna konkurrera på andra villkor än de företag som följer kollektivavtalen och sköts bra. I längden får vi bara dåliga företag och ”skitjobb” med osäkra anställningsförhållanden kvar. Att Sakine, vars ekonomiska situation avslöjas ganska väl av en kvarskatt på nästan 20000 inte förstår detta är inte så märkligt, å andra sidan är det så mycket hon inte förstår. För alla er andra som känner igen er i den situation som vi beskriver så är ni välkomna att organisera er tillsammans med oss i Osäkrade studenter. För Sakine har rätt i en sak, människor som kämpar för sin rätt är ”en tillväxtbransch”.

Osäkrade studenter fick också mejlat en insändare som svarar Sakine:

Jag har studerat utomlands. Mina studiekamrater där var helt förfärade över att i Sverige skuldsatte man sig för resten av livet för att kunna studera. Och att dessutom studielånet var så fiffigt inrättat, att ingen student i Sverige kunde leva på det utan dessutom var tvugna att arbeta parallellt. Vilket gjorde att våra heltidsstudier alltid fick samsas med lågbetalda deltidsjobb.

Mina utländska studentkompisar berättade för mig om Universitetsockupationerna som pågått i Grekland senaste året, om ockuperade institutioner i Italien där doktorander, professorer och studenter agerade gemensamt, om de franska studentprotesterna mot uppluckrandet av deras motsvarighet till LAS, om de turkiska universiteten där all kurslitteratur fanns uppkopierad gratis för studenterna (de sade “alla tjänar ju på att hålla kunskapen fri på universitetet, de kommer ju samhället till godo att forskningen är kumulativ”).

De frågade mig: “Men ni studenter i Sverige, hur reagerar ni på er situation. Ni tvingas ta ett lån för att studera, går i en skuldfälla, tvingas ta låglönejobb för att ni inte kan leva på lånet, det är bostadsbrist, ni har Europas dyraste kollektivtrafik-avgift… Ni måste vara rasande. Oss er måste varenda institution vara ockuperad, det lär vara massdemonstrationer på gatorna varje helg.”

De kunde inte tro sina öron, när jag fick svara att Universitetet var nog den sista plats i det svenska samhället där man hittade politik. Studenter pratar aldrig om sin livssituation, studenter bär sitt kors isolerade, studenter är osynliga för varandra.

Mina vänner svarade mig. “I det här fallet är det ni svenskar som lever i ett underutvecklat land. När det gäller protester behöver ni verkligen en europastandarisering.”

Så nog lärde jag mig något av att studera utomlands om misären i studentens miljö. Jag lärde mig att sluta hålla käft, att inte bara svälja, att faktiskt börja ta min livssituation på universitetet på allvar.

ps. Oj Sakine, har du fått ytterligare 18 827 kroner i skatt. Stackare. Det är ju nästan tre månaders studielån. Hur ska du då kunna studera vidare?

ps2. Med en sådan kvarskatt kan jag tänka mig din lön. Dvs det är nog inte så konstigt att du inte kan sätta dig in i att vara fattig student. Sucker.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , ,

Shitlistfilm, smakprov

filmkamera.jpg

Shitlist har numera en videokamera. Vi kommer gå ut och jaga sågningar. I fredags kväll testade vi den så här får ni ett smakprov.

———————————————
Andra bloggar om: , , , ,

maudolofssons.jpg

johanna
———————————————

Det är väl ärligt talat ingen som har tvivlat på att Maud Olofssons ständiga framhärdande att regeringens förslag om skattelättnader för ”hushållsnära tjänster” skulle vara en jämställdhets- och hälsoreform, riktad mot stackars utarbetade kvinnor som inte har tid för hem och barn, är någat annat än rent hittepå. Men när man läser det här så känns det ju som att vi inte ens behöver vara lite avvaktande med bedömningen längre.

annawiking.jpg

För där står hon ju, Anna Wiking, i sin trevliga våning, iklädd lilla guldlänken, sin tjusiga dräkt och med håret uppsatt i en smakfull frisyr och bara bekräftar det vi alla sagt – reformen riktar sig mot henne & hennes likar, de som gärna vill slippa städa sin egen skit & istället ägna sig åt ”familjen, vännerna – och jobbet”. Jag vet inte vad ni tycker, men i min värld representerar hon inte direkt en underbetald flerbarnsmamma som inte får det berömda livspusslet (ÅÅHHH HATET) att gå ihop. Snarare en priviligerad människa som gärna använder en del av de pengar som blir över varje månad till att betala för att slippa göra sånt som hon tycker är ”tråkigt”. Och som vanligt är mannen i familjen helt frånvarande i artikeln, hans ansvar för hemmet FINNS liksom inte, han behöver inte uttala sig om mödan att hinna med både övertidsarbete & långkok.

Alltså, när jag läser den där artikeln vill jag bara kräkas på Maud & hennes uttalanden om att reformen ska hjälpa kvinnor att slippa jobba deltid för att hinna med hemmet. för vem är det egentligen som jobbar deltid? Jo, de som städar åt anna & co, & som gör det för 90 kr/timmen. Jag skulle vilja se maud skura toaletter för den lönen och sedan gå hem för att göra samma sak i nån timme till utan att få en enda krona för det.

Fast det bästa i Aftonbladets artikeln är nästan biten där det talas om en ökad efterfrågan på hushållsnära tjänster från pensionärer som inte längre orkar städa lika nitiskt som förr – att dessa pensionärer oftast backar när de ser priset på ”tjänsterna” nämns liksom bara i förbigående. Jag är inte ett dugg förvånad, med de priser som anges & en beräkning på att man får sagda tjänster utförda en gång varannan vecka så blir det en månadskostnad på ca 2000 kr. Visa mig den pensionär eller ensamstående förälder som har de pengarna liggande oanvända i slutet av månaden…

———————————————
Mer om Maud: Vem städar hos Maud Olofsson?mars 7th, 2007
Andra bloggar om: , , , , , , ,

larserikbergqvist.jpg

Du är ta mig fan ingen snäll tomtegubbe, även om det är vad du själv verkar tro.

I kvällens Argument i SVT tilläts denna 70-tals nostalgiker hålla låda om hur dagens ungdomar borde göra för att få tillgång till mötesplatser. Mysfarbrorns förslag löd i stil med, lär er att renovera, och flytta sedan runt.

Som om tomtefar på riktigt tror att det finns hur många obeboliga, tomma, hus som helst kvar i storstäderna som ungdomar kan ta över, utan att det räknas som en olaglig ockupation. För olaglighet, leder ofrånkomligen till någon form av våld, psykiskt, fysiskt, polisiärt eller motpolisärt. Och vid våldsamhet, där går farbror långskäggs gräns.

Farbrorn påpekar också vid upprepade tillfällen, med stolthet, sin egen koppling till 1970-talets politiska rörelse. Hävdar han indirekt att de metoder som fungerad då torde fungera lika väl idag? I så fall blir jag uppriktig bestört, har han inte läst tidningen, på 30-år? Har han verkligen ingen koll på hur samhällsklimatet hårdnat och hur all den upprustningsbara slum som fanns på hans tid städats bort?

Jag är lessen Lars-Erik, men jag måste be dig om att klippa av dig skägget, för det är förbannat otrendigt på sådana som dig. I min värld är (hippie)tomten fortfarande på den goda sidan. Och det är inte du.

———————————————
Mer blogg på temat: Jag har tänkt om, Argument? Njae… inte särskilt, Demonstration för rätten till ett Ungdomshus
Andra bloggar om: , , , , , ,

annicadahlstrom3.jpg

johanna har skrivit dissen
———————————————

Allas vår favoritgalning Annica Dahlström är i hetluften igen, efter att en grupp läkare & studenter vid göteborgs universitet skrivit ett inlägg på DN debatt i söndags – ett inlägg som starkt kritiserar de forskningsresultat som Dahlström redovisar i sin bok Könet sitter i hjärnan. Bl a påpekar de det felaktiga & vansinniga i Dahlströms påståenden om att män inte kan vårda småbarn, att karriärskvinnor skulle ha ”testosteronpåverkade” hjärnor & (min personliga favorit) att självmord bland ungdomar skulle ha ökat lavinartat de senaste åren, något som enligt henne är en direkt följd av att mammor inte stannar hemma med sina barn tillräckligt länge (minst tre år!) utan skeppar iväg dem till dagis istället. way to skuldbelägga kvinnor, Annica!

Självklart har Dahlström replikerat i dagens DN, & vet ni vad – det är synd om Annica!
Stackars stackars Annica, denna rationalitetens & vetenskapens fyrbåk i ett hav av mörker & socialkonstruktivism! eftersom hon presenterar ”obehagliga sanningar” som vi galna feminister helst vill sopa under mattan så blir hon påhoppad från höger & vänster (eh ok, mest vänster) & beskylld för både det ena & det andra. Så integritetskränkande. Jag kan verkligen se framför mig hur Annica sitter där & skälver av rättfärdighet & ilska, för hon vet ju att hon har rätt. Hon har ju gudbevars VETENSKAPLIGA BEVIS för sina tosserier! Att någon faktiskt kritiserar henne är bara ett bevis för att hon är utsatt för en häxjakt (har nån informerat Jan Guillou?) av sällan skådat slag.
Men Annica vet ju varför, hon vet att det är för att hennes åsikter är ”så obekväma att man vill stoppa denna kunskap, som man anser inte vara politiskt korrekt i sverige”.
Annica Dahlström är alltså missförstådd, förföljd av den politiskt korrekta maffian som styr sverige (eh) & allt detta trots att hon ju egentligenh är en fin tjej. För vad vill Annica? Jo hon vill att vi ska ta till oss den här fantastiska kunskapen om ”manliga” & ”kvinnliga” hjärnor & utnyttja den för att skapa ett bättre & mer jämställt samhälle.

Det är mer konstruktivt att nyttja resultaten inom samhället för att skapa ett verkligt jämställt samhälle där alla individer, oavsett kön eller ålder, kan forma sitt liv så att de mår väl till kropp och själ.

Det är alltså mer KONSTRUKTIVT att bara ge upp, att säga ”ok, låt oss dela upp alla i A- & B-människor redan från födseln, så vi vet vad vi har att förhålla oss till resten av livet, let’s get it over & done with”. Vad jag inte riktigt fattar är hur annica får det hela att gå ihop? Hur ska alla, oavsett kön eller ålder, kunna forma sitt liv som de vill, ifall det redan från början är bestämt vilka egenskaper som kommer att vara mest framträdande för dem & vilka sysslor de är mest lämpade för? Inte ens Annica själv verkar har greppat det riktigt, eftersom hon fortsätter sin text med det här:

En kvinna med manlig typ av hjärna prioriterar andra saker än en kvinna med typisk kvinnlig hjärna, och det bör vara något helt naturligt och respekterat. En manlig individ med mycket av kvinnliga hjärnegenskaper skall kunna förverkliga sina dömmar [sic] och prioriteringar.

Men Annica, om det nu finns kvinnor med ”manliga hjärnor” & män med ”kvinnliga hjärnegenskaper”, vad är det då som gör dessa hjärnor så typiskt manliga & kvinnliga? Skulle vi inte kunna kalla dem för mänskliga istället? & det är väl någonstans där som den viktiga delen av kritiken mot annica dahlström & hennes forskning finns; varför är det så fruktansvärt viktigt att alltid fokusera på SKILLNADER mellan könen? Vad vinner vi på det? Eller snarare, VEM vinner på det? Det är lite som en av mina gamla favoritföreläsare sa när vi diskuterade tidigare forskning kring homosexualitet & dess eventuella ”orsaker” – hur kommer det sig att det är så intressant att ta reda på varför folk är homosexuella, istället för att fundera kring varför de inte får vara det?

Självklart så hänvisar Dahlström även till ”naturen” & någon slags evolutionsteori (antar jag?) som har format våra hjärnor så att ”vi i dag fortfarande har två typer av beteenden och två typer av hjärnor, som genererar dessa beteenden”. & som vanligt när någon drar fram det naturliga som argument så vill jag bara skrika. Lär sig folk ingenting av historien? Idioter har i alla tider åberopat den oemotsägliga naturen för att bevisa tidens rådande sanningar. Homosexualtitet är onaturligt. Förvärvsarbetande kvinnor är onaturligt. Att inte aga sitt barn är onaturligt. Att alla människor ska ha lika rättigheter är onaturligt. För att inte tala om alla saker som ÄR naturliga & därmed den enda rätta – att äta kött från döda djur är naturligt. Att utnyttja kvinnor sexuellt är naturligt. Att människor har olika intelligens & därmed rättigheter beroende på sin hudfärg är naturligt.
Naturligt är fan ett av mina hatord, det är högt uppe på min shitlist. NATUREN, WHAT HAVE YOU DONE FOR ME LATELY?! Alltid, alltid när ”naturlighet” tas upp som ett argument så är det för att bevisa något som man egentligen inte KAN bevisa, men som ”känns” rätt för att ”det bara är så”. & det är lite den känslan jag får av Annica Dahlströms forskning också. Som att hon har bestämt sig för att bevisa kvinnors & mäns väsenskillda egenskaper på NATURLIG VÄG bara för att ingen ska kunna säga emot henne. För vem kan bråka med naturen liksom? & visst, det är väl fine & dandy om Annica vill ägna sitt liv åt att komma fram till att hon själv är ett freak of nature (hennes mamma hade tydligen alldeles för hög stressnivå när annica låg i magen, därav hennes ”manliga” forskarhjärna), men måste hon sprida skiten så att det drabbar andra? Det får mig att tänka på boken det finns en särskild plats i helvetet för kvinnor som inte hjälper varandra som jag inte har läst eftersom självhjälpsböcker inte är min grej, men ändå gillar titeln på. Det är synd att jag inte är religiös, då hade jag ju kunnat trösta mig med att det alldeles säkert finns en särskild plats i helvetet för Annica Dahlström.

———————————————
Andra bloggar om: , , ,

annalenalodenius.jpg

Anna-Lena Lodenius var med i P1 ang. kravallerna i Köpenhamn, där fick hon med sina expertkunskaper om vänstern utan motdebattör härja fritt. Skulle göra en Shitlistdiss men så många har redan dissat henne och hennes bok Gatans Parlament. Här har ni ett gäng sågningar av boken, håll till godo!:

Motkraft, Aftonbladet, Svensson, Dagensbok, Internationalen, Yelah

DN hade en sågning av boken men antingen har dom tagit bort den från sin hemsida eller så har dom flyttat den. Tror den börjar som följer: Ett svenskt bidrag till denna förenkling och fördumning är boken ”Gatans parlament” som utkommer i dag. Frilansjournalisten Anna-Lena Lodenius har i en rad…. Om du hittar recensionen får du gärna ge oss adressen i kommentaren.

———————————————
Andra bloggar om: , ,